Verslag van een bijeenkomst op 13/02/'14.

Home

Woongroep Maastricht

Vorige pagina

2013/2014

Bestuur

Geschiedenis

Uitgangspunten

In het City Centre in de wijk Belvedère vindt op 13 februari 2014 de informatie bijeenkomst plaats.

 

Aanwezig is een enthousiaste groep waarvan een aantal zeer trouwe aanhangers. Zij doen al ongeveer 5 jaar mee en blijven erop vertrouwen dat  ooit eens onze “droom” gerealiseerd zal gaan worden.

Het ziet er nu naar uit dat vanavond het startschot gegeven wordt.

 

Onze voorzitter Corry Keulen heet een ieder van harte welkom alsook Marjo Vankan, als lid van ons Comité van Aanbeveling, en Camiel Kruchten van Maasvallei WBS.

Bestuursleden stellen zich voor en tevens onze adviseur Sjef Tilly.

Er volgt een korte historische terugblik (Geschiedenis)

Essentieel is de andere benadering waarvoor nu gekozen wordt, namelijk een pragmatischer. We hebben een lange periode als Woongroep Maastricht gezocht naar waar we met onze eisen omtrent collectief wonen voor 50+ terecht konden. Nu gaan we onderzoeken welke mogelijkheden de woningbouw stichting Maasvallei voor ons heeft en of we tot een gemeenschappelijke noemer kunnen komen. De onderzoeksperiode die daarvoor nodig is start nu en zal tot aan de zomer zijn beslag krijgen.

In die periode zal een haalbaarheidsonderzoek plaatsvinden.

In het verleden kozen woningbouwcorporaties er steeds meer voor om als projectontwikkelaar dure projecten te realiseren. Ook ondernamen zij projecten in de vrije sector.

Doordat de markt volledig is ingestort, is één van de gevolgen dat woningbouwcorporaties zich nu aan strengere eisen moeten houden. Er moet met name worden gebouwd voor de sociale sector.

Bij andere beleggers kan je een woning huren als je boven het inkomensniveau van de sociale huurgrens zit.

Wij als Woongroep opteren voor koop, huur vrije sector en sociale huur.

Er zal uitgezocht moeten worden of er gezien het speciale karakter van onze stichting Maasvallei als woningbouwstichting toch mogelijkheden kan creëren zodat er aan onze eisen kan worden voldaan.

Maasvallei heeft een aantal heroverwegingen moeten doen voor wat betreft  investeringen in de toekomst.

De brandweerflat is eigendom van Maasvallei en staat op het Belvedère terrein ( het voormalige Nuts terrein). Onderhandelingen met de wijkontwikkelingsmaatschappij over verkoop van deze flat zijn niet geslaagd.

Deze flat was daarom weer opgenomen in de planning bij Maasvallei en stond voor 2018/2019 op de rol. Doordat een aantal zaken niet doorgingen is de brandweerflat naar voren geschoven en wil Maasvallei op die plek 12 tot 16 nieuwbouw appartementen voor de sociale huur sector realiseren d.w.z. een huur van ongeveer 6 à 700 euro per maand.

Op het Belvedère terrein zijn ook koop- en vrije sector woningen gepland vallende onder de RO groep.

 

 

De brandweerkazerne wordt gereed gemaakt voor een breed skala van functies. Zo zouden daar ook gemeenschappelijke voorzieningen voor de Woongroep kunnen worden gerealiseerd.

Verschillende puzzelstukjes vallen op deze manier in elkaar. Zo zou je dat kunnen noemen.

Wat zich nu voordoet is kansrijk, gezien locatie en betrokken partijen, voor de Stichting Woongroep Maastricht.

In 2016 wil Maasvallei starten met de nieuwbouw van de brandweerflat. “Het is nog steeds mogelijk om maatwerk te leveren”; aldus Camiel van Maasvallei. Vandaar de haalbaarheidsstudie over ons programma van eisen, de financiën en de bekostiging.

In de zomer zullen de kosten te benoemen zijn. Met al deze ontwikkelingen te samen zou de Woongroep haar voordeel kunnen doen en overgaan tot realisering van haar collectief woonproject voor 50+.

 

 

In de tijdlijn gezien:

- voorjaar van 2014 werken aan haalbaarheid. Er wordt een massastudie gedaan door een architect van de plek. We zullen moeten zorgen mee te kunnen liften met andere lopende projecten in verband met besparingen.

Ook de mogelijkheid onderzoeken van bijvoorbeeld participatie in de gezondheidszorg voor ons wooncollectief. We zullen bij dit haalbaarheidsonderzoek regelmatig een beroep moeten doen op de aanhang van de Stichting Woongroep voor meedenken en participatie aan de plannen.

- 2014/2015 werken aan planontwikkeling, vergunningen regelen, afbreken van de brandweerflat

- 2016 start met de bouw.

Lopen de andere te bouwen projecten, zoals vrije sector- en koopwoningen (o.a. als onderdelen van het wooncollectief) op het Belvedère terrein wel synchroon ? Alsook de ontwikkelingen van de brandweerkazerne ?

 

Camiel Kruchten en Corry Keulen kondigen tijdens de bijeenkomst de ondertekening aan van de intentieverklaring voor samenwerking ter realisering van een wooncollectief voor 50+ van Stichting Woongroep Maastricht, Maasvallei en de RO groep.

 

De penningmeester Marieke vertelt dat je op de wachtlijst van de Woongroep wordt geplaatst als je de jaarlijkse bijdrage van 50 euro betaalt of zoveel minder als je later in het jaar je aanmeldt. Je krijgt als betalende wachtlijstlid de gelegenheid om reflectief actief te reageren op de komende plannen.

 

Binnenkort ontvangen de wachtlijstleden een enquête o.a. op basis daarvan wordt het programma  van eisen aangescherpt.

 

Na het officiële deel van de vergadering was nog een informeel samenzijn, waarin ook vragen door bestuursleden werden beantwoord. De plattegrond van het Belvedère terrein met de eerste studies werd nader toegelicht, bekeken en beoordeeld.

 

 

Verslag:

Loeke Peereboom