Op vrijdag 9 mei 2014 vond de ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst tussen Maasvallei, de RO groep en de Stichting Woongroep.

De overeenkomst is er op gericht voor 1 augustus van dit jaar duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van een wooncomplex voor vijftig-plussers in het project Lindenkruis (in Belvedere). Vervolgens zal een overeenkomst gemaakt worden over de concrete uitvoering van het plan.

De overeenkomst is ondertekend door de heer P. Joosten (algemeen directeur RO groep), de heer A. Crijns (directeur/bestuurder Maasvallei en mevrouw. C. Keulen (voorzitter Woongroep).

Na de ondertekening werd door twintig aanwezige leden van de Woongroep een glas champagne geheven en bijgepraat.

Sjef Tilly verzorgde een korte rondleiding op het terrein van het toekomstig woonproject.

Bij de verdere uitwerking van de haalbaarheid van het plan worden ook de resultaten gebruikt van de onlangs gehouden enquête over de wensen en ideeën van de leden.  

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Maasvallei, RO-groep, Stichting Woongroep Maastricht

Home

Woongroep Maastricht

Vorige pagina

2013/2014

Bestuur

Geschiedenis

Uitgangspunten