Home

Woongroep Maastricht

Actueel

2013/2014

Bestuur

Geschiedenis

Uitgangspunten

Uitgangspunten

 

 

Het bestuur van de stichting Woongroepen Maastricht (SWM) initieert en ontwikkelt woonprojecten, samen met partners, en begeleidt dit tot aan de realisatie en de selectie van de bewoners.

 

Het bestuur van de SWM initieert woonprojecten in samenspraak met o.a. woningcoöperaties, project ontwikkelaars en de gemeente Maastricht.

 

De SWM stelt zich tot doel: woongroepen in Maastricht voor 55+ bewoners met een gezamenlijke interessen en betrokkenheid die zich uit in activiteiten, en daar waar mogelijk, het bieden en/of organiseren van onderlinge hulp, te realiseren.

 

Het bestuur van de SWM fungeert als aanspreekpunt voor de woongroepen in oprichting.

 

Het toewijzingsbeleid blijft de verantwoordelijkheid van het bestuur van SWM tot het moment van overdracht met inachtneming van de geldende rechtsregels.

 

Het bestuur van SWM neemt de verantwoordelijkheid om optimaal voor de selectie en bezetting van de woningen zorg te dragen.

 

Het overdrachtmoment van de  verantwoordelijkheden van het bestuur van de SWM naar de woongroep, is het aangaan en deelname aan de op te richten vereniging van eigenaren en/of een vereniging van huurders/bewoners van een woongroepcomplex en het sluiten van het koopcontract of huurcontract.

 

Na overdracht van de woningen aan de woongroep is de woongroep zelf verantwoordelijk voor de verdere selectie en continuering van bezetting van de woningen.

Het organiseren van activiteiten en onderlinge zorg is de verantwoordelijkheid van de woongroep.

 

Bij eventuele calamiteiten binnen een woongroep, kan het bestuur van de SWM als bemiddelaar optreden.

 

 

16/03/2016

Aanmelden