Home

Woongroep Maastricht

Actueel

2013/2014

Bestuur

Geschiedenis

Uitgangspunten

Doelgroep

 

Op welke doelgroep richten wij ons.

 

Actieve mensen (mannen, vrouwen; paren , alleenstaanden), die bij toetreding tot de groep omstreeks 55 jaar of ouder zijn en nog niet zorgbehoevend.

Betrokken zijn op mens en maatschappij (politiek geƫngageerd), een stevige culturele bagage hebben, participeren in een of andere vorm van cultuur: te denken valt aan muziek, film, toneel, dans, poƫzie, schrijversschap, toneel en kunst.

Mensen die positief in het leven staan, gesteld zijn op privacy, maar ook graag actief zijn samen met anderen..

"Je wordt ouder en beseft, dat de maatschappij niet meer vanzelfsprekend voor je zal zorgen.Je wilt je leven een actieve invulling geven en bent bereid je hiervoor, samen met anderen, in te zetten".

 

 

Wat verwachten we van elkaar

 

Elkaar stimuleren actief in het leven te blijven staan.

Eventueel een nieuwe inhoud aan je leven geven en daarin ondersteuning ondervinden van anderen in je naaste omgeving.

Klein lief en leed delen met generatiegenoten.

Onderlinge vriendenhulp wat bijdraagt aan veiligheid en vereenzaming tegengaat.

Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij bereid is werkzaamheden te verrichten (van koffiezetten tot bestuurstaken)

 

Woning

 

Wat voor soort woning

 

We denken aan een combinatie van huren en kopen.

We willen aan aantal woonfuncties delen. De groepsleden behouden hun zelfstandigheid en hun privacy in de eigen woning, maar zijn daarnaast bereid tot een zekere mate van gemeenschappelijkheid.

Dit uit zich in wederzijds dienstbetoon, het samen organiseren en deelnemen aan activiteiten en het beheer en gebruik van voorzieningen.

Aanmelden